image


Apartman aidatı belirlenirken, aylık olarak sürekli yapılan ödemeler dikkate alınır. Her ay yapılan
standart giderlerin toplamı alınır. O apartman ya da sitede bulunan daire sayısına bölünür. Çıkan
rakam, o apartman için aidatın alt sınırını oluşturur.

Apartman Aidatı Belirlenirken Demirbaş Giderlerinin Göz Önüne Alınması
Apartman aidatı belirlenirken, giderlerin daire sayısına bölünmesi ile çıkan rakam, aidatın alt sınırıdır.
Daire başına toplanması gereken rakam, o tutardan az olamaz anlamına gelir. Bazı dönemler, hesapta
olmayan demirbaş bakım ve giderleri de oluşacaktır. Bu giderler, dönemsel olduğu gibi, öngörünün
olmadığı zamanlarda sürpriz bir şekilde de gerçekleşebilir. Bu giderler için, geçmiş yıllarda yaşanan
tecrübeler, aidatların belirlenmesinde ihtimal hesabı yapılmasına olanak tanıyacaktır. Standart
giderlerin üzerine, demirbaş gider tahminleri eklenerek çıkan rakamın, daire sayısına bölünmesi,
doğru yaklaşım olacaktır. Böylece oluşacak giderler için, en doğru aylık aidat tutarı belirlenmiş olur.

Apartman Aidatının Oy Çokluğu İle Belirlenmesi
Apartman aidatlarının belirlenmesi için oy çokluğu gerekecektir. Belli dönemlerde yapılan apartman
toplantılarının en önemli konularından biri de aidatların belirlenmesidir. Bunun için yapılan
hesaplamaların ardından çıkan rakam, kat sahiplerinin oylamasına sunulur. Salt çoğunluk tarafından
belirlendiği takdirde, apartman aidatı belirlenmiş olur. Apartman aidatlarının, kat sahipleri tarafından,
belirlenen süreler içerisinde ödenmesi önem taşır. Zamanında ödenmeyen aidatlar, apartman
giderlerinin karşılanmasında, sorunların yaşanmasına neden olur. Kat sahiplerinin bu konuda duyarlı
ve titiz davranmalarının önemi büyüktür.