image


Günümüzde yapılar yüksek katlı olup, bir binada birden fazla aile yaşamaktadır. Bu binalarda ve
apartmanlarda giderleri ve yapılması gerekenler apartman yöneticileri sorumluluk alarak takip eder.
Apartman yöneticileri belirli dönemlerde değişir. Bu değişim oylama ile yapılır. Günümüzde apartman
yöneticilerin seçimi yapılırken, binada bulunan her dairenin bir üyesi oy hakkına sahip olur ve bu kişilerin
kullanacağı oylar ile seçilir.
Apartman Yöneticisi Görev Ve Sorumlukları
Seçim sonrası tercih edilen kişi apartman yöneticisi olarak göreve başlar. Apartman yönetici olan kişi
seçildiği günün ertesi sabah göreve başlar. Göreve başladığı gün apartmanda yapılması tüm işlerin
sorumluluğunu alarak çalışmayı sürdürür. Apartmanda birçok detay vardır. Apartmanın temizliğinden
tutunda bakım ve onarım işlerine kadar birçok işin planlamasını yaparak gelir – gider takibini yapar.
Apartmanda oturan ailelerden düzenli olarak aidat alır ve bu tutarları yapılan harcamalarda planlı şekilde
kullanır.
Apartman Yöneticisi Seçimi Nasıl Olur
Belirli aralıklarda apartman yöneticileri değişir. Bu değişim apartman sakinleri tarafından gerçekleşir.
Apartmanın tüm operasyonsal gider ve çalışmalarını daha sürdürülebilir şekilde yapabilmeye olanak sunan
apartman yöneticisini seçmek isteyenler gizli ya da açık oy seçeneği ile oylama yaparlar. Bu oylama
sonrasında apartman yöneticisi seçilerek göreve başlar. Yönetici seçiminde yaşa, cinsiyete ve mezuniyete
bakılmaz. Bu işi severek ve gönüllü olarak başvuru yapacak kişilerin yöneticiliğe adaylığını koymak sureti ile
seçime katılarak kazanması halinde çalışmalarını sürdürür.