image


Apartman yönetimi, her sene tekrarlanmaktadır. Olağanüstü bir durum olduğu takdirde, süre
bitimine bakılmaksızın toplantı yapılabilir. Arada yapılacak toplantılarda, mutlaka önemli bir sebep
olmak zorundadır. Kat maliklerinin üçte ikisinin toplantı yapılmasını istemesi, yeterlidir. Apartman
yöneticisinin görevi bırakmak istemesi, olağanüstü bir durumun yaşanması halinde, toplantı her an
yapılabilir.

Apartman Yönetiminde Demokratik Usuller
Apartman yönetiminde, arsa payı en fazla olanın, yönetimde söz hakkı fazla olacaktır. Böyle olmuş
olsa bile, tüm kararlar, bir toplantı yapılarak alınacaktır. Yapılacak ya da yapılması düşünülen işler,
karar defterinde yazılmalıdır. İşin yapımı için, üstlenecek firma seçimi de demokratik usuller
çerçevesinde oturanlara sorulur. Bu şekilde, en uygun koşulları sunan firmalar ile anlaşma yapılır.
Apartman yönetimi, dikkat gerektiren ve bir takım hukuki ve mali yaptırımları olan bir iştir. Bu
nedenle seçilen yönetimin, denetçiler tarafından kontrolü önem taşır. Yönetici ve denetçiler, kat
sahipleri oldukları gibi, o binada oturmayan kişiler de olabilirler. Bunun için dışarıdan gelen bir ekibin
hizmeti ile apartman yönetilecektir.

Apartman Yöneticisinin Sorumlulukları
Apartman yöneticisinin sorumlulukları, oldukça fazladır. Bahçe tanzimi, asansör ve mevcut tesisat
bakımı, güvenlik vs.
Tüm bu konular ile ilgilenirken, toplanan aidatların sarfiyatında da tasarruflu davranmak zorundadır.
Apartman ile ilgili olabilecek her türlü arızaya ilişkin, yüksek bir öngörüye sahip olmalıdır. Bu konuda,
tedbirli davranması büyük önem taşır.