image


İnsanların bir arada birlikte yaşamak zorunda olması site yöneticiliğini de zorunlu bir hale
getirmektedir. Bu açıdan bakıldığında bir site yöneticisinin üzerine de birden fazla görev
düşmektedir. Kapıcı ve bahçe işleri uğraşan insanları denetlemek, apartman temizliği, faturalar gibi
birden fazla uğraş ile ilgilenmek durumundadırlar. Aksi halde karşılaşılacak maddi yükümlülükler hem
bireysel, hem site yöneticisi, hem de tüm site sakinlerini ekonomik açıdan zor durumda
bırakabilmektedir. Bu yüzden yönetim tarzının herkesin mutluluk ve huzuru için profesyonelce ve
hatasız yapılması çok önemlidir. Tüm sorumluluk ve zorunlulukların işinde ehli, profesyonel kadrolara
teslim edilmesi herkesi rahatlatacaktır.
 
Site Yönetimi Nasıl Oluşturulmaktadır?
Site maliklerinin toplanarak genel kurulu oluşturmaları, site yönetiminin ilk basamağıdır. Kat Mülkiyet
Kanununda genel kurulun nasıl toplanacağı, yönetim planıyla ilgili maddeler mevcuttur. Bu kanuna
göre tüm ikamet edenler ve daire sahiplerini bağlayıcı hükümler uygulanmak zorundadır. İlgili
kanunda kat malikleri kurulu olarak adlandırılan genel kurulun, her yıl Ocak ayında toplanması
gerektiği belirtilmektedir.

Kat Maliklerinin Toplantıya Çağırılması
Pek çok blok ve daha fazlası şeklinde binalardan oluşan sitelerde site yönetimi, kat maliklerini iki
senede bir toplantıya çağırabilir. Site yönetimi de tek kişinin ya da bir yönetim kurulunun seçilmesiyle
oluşturulur. Site yönetici ve site yönetim kurulunda görev alan kişilerin isimleri, herkesin görebileceği
yerlere asılmalıdır. Aksi durumda cezası vardır.