image


Site yönetimi, birden çok bloktan oluşan apartmanlar için gerekli olan, idari mekanizmalardır. Bir
yönetici ve onu denetleyen bir ekibin yer alması gerekir. Sitelerin yapım aşamasının sonunda, inşaat
firması, geçici bir yönetim atamaktadır. İnşaatla ilgili sorunları giderecek ve sitenin temel ihtiyaçları
hakkında destek verecektir.

Site Yönetiminin Seçilmesi
Site yönetimi, tüm kat sahiplerinin oy çokluğu ile seçilmiş, site içi idare mekanizmalarıdır. Seçilen
yönetim, sitenin her türlü ihtiyaçlarını giderme konusunda, kat sahipleri adına karar verme yetkisine
sahiptir. İnşaatın bitimini müteakip, atanan yönetim geçicidir. Kat sahipleri, oturmaya başladıktan bir
müddet sonra, kendi yönetimlerini seçmek durumundadır. Bunun için siteyi oluşturan her blokta
belirlenen tarihte, yönetim toplantısı yapılır. Toplantı sonunda, her blok kendi yöneticisini seçmiş
olur. Site yönetimi de bloklarda seçilen yöneticilerin arasından seçilecektir. Site yönetimini
denetlemek maksatlı denetleyiciler de seçimle göreve başlayacaktır.

Sitelerin Güvenliği ve Düzeni İçin Site Yönetiminin Önemi
Sitelerin güvenliği ve düzeni için site yönetiminin önemi çok büyüktür. İşlerin aksamadan düzenli
yürümesi, yönetim sayesinde olacaktır. Karar defterine, oy çokluğu ile seçilen yönetici ve denetçilerin
ismi yazılacaktır. Sitede meydana gelebilecek herhangi bir tesisat veya elektrik arızası için, anlaşmalı
teknik ekibe ihtiyaç vardır. Bu ekibin, siteye yakın ikamet etmesi, arızaya anında müdahale için önem
taşır. Sitenin büyüklüğü değişmekle birlikte, en az üç güvenlik görevlisine ihtiyaç duyulur.