image


Site yönetiminin çok tercih edilen ve talep görülen bir yönetim şekli olması günümüzde site
yönetiminde hangi detaylar var. Görevler ve sorumluluklar nasıl olmalı gibi birçok soru soruluyor.
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte sitelerin yönetimini artık şirketler yapmakta.

Site Yönetiminin Yerine Getirmesi Gereken Görevler
Tüm ortak yaşam alanlarına değer katmak için anlaşma yapılan site yönetiminin genellikle görevleri;
site yönetiminin tüm görenleri detaylı ve kapsamlı bir şekilde bina girişlerinde yer alıyor. Sitede
yaşayan apartman sakinlerinin verdiği kararları uygulaması gerekiyor. Bulunan alanların gayesine
uygun olarak bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması, ama gayrimenkulün sigorta işlemlerinin
yapılması, her ay belirlenen günlerde kat sahiplerinden karara bağlanan ücretin toplanması işlemleri,
toplanan ücretlerin bankaya yatırım işleminin ardından gerekli ödemelerin ve bakım, onarım, temizlik
gibi ücretlerin ödenmesi durumu gerekiyor. Sitenin korunması ve güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin
alınması, ödeme yapmayan daire sahiplerini icraya verilmesi, toplantı belirlenip kat sahiplerinin
çağırılması ve tüm detayların konuşulacak karara bağlanması ve uygulanması gibi önemli görevleri
bulunuyor.

Site Yönetiminin Sorumlulukları Nelerdir?
Site yönetiminin görevleri olduğu kadar birçok sorumlulukları da bulunuyor. Tüm ortak alanlara
yapılan bakım, onarım, temizlik, tadilat ve diğer hesaplanan ücretler fişleriyle birlikte dosyada
saklanması ve tüm kat dairelerinin istedikleri anda sistemden görebiliyor olmasını sağlaması
gerekiyor. Site yönetimi ayrıca tüm yaşam alanlarının korunması başta olmak üzere güvenliğini
sağlamakla sorumludur.