image


Özellikle büyük yapıların artması ile birlikte şehirleşme giderek daha çok hayatımızın bir parçası haline
gelmiştir. Birden fazla konut ve binanın bir arada bulunduğu blokların bir arada bulunmasına site diyoruz.
Sitelerde bina blok sayısı değişkenlik gösterir. Dolayısı ile sitelerde yaşayan kişi ve ailelerin sayısı da farklılık
göstermektedir. Sitede oturan kişilerin belirli hakları bulunuyor. Bu hakların olması daha nezih ve daha
refahı yüksek bir hayat sürdürebilmek bakımından son derece önemlidir.
Sitede Oturanların Bazı Hakları Şunlardır
Sitede oturanlar kendi bloklarında ve diğer bloklarda yer alan ortak alanlarda söz sahibidir. Bu hak ile
birlikte sitede yapılacak olan değişimlerde kat mülkiyeti olan kişilerin en az beşte dördünün oyunun
alınması gerekiyor. Site sorumlularının görevlerini yapmamaları ya da kötüye kullanmaları durumunda
sitede oturanların yöneticileri denetleme yapacak kişilere şikayet etme hakkı bulunuyor. Site yöneticisi
belirli dönemlerde değişir. Bu değişimde her kat mülkiyetine sahip dairenin bir oyu bulunur. Bu oyu
kullanarak site yöneticisi seçilir.
Sitede Ki Hakların Bilinmesi Çok Önemli
Günümüzde site sayılarının artması ile yaşam alanlarında ki hakların da önemi artmıştır. Bu çerçevede
konuyu ele aldığımızda sitede oturanların haklarını bilmeleri ve hangi durumlarda ne gibi tepki
verebileceklerini iyi analiz etmeleri önem taşımaktadır. Siz de sitede oturuyor ve bu haklara sahip olmak
istiyorsanız, mutlaka sahip olduğunu hakların neler olduğunu detaylı araştırma yaparak öğrenmenizde yarar
vardır.